Skip links

Zgodovina

Družinske Pisarne Svetlik Family Office

Zgodovina

Družinske Pisarne Svetlik Family Office

EDVARD SVETLIK SE
PRIDRUŽI ISKRI IDRIJA

Edvard Svetlik se pridruži Iskri Idrija, proizvodnemu podjetju, kot generalni direktor in iz majhnega regionalnega proizvajalca eksponentno razvije podjetje v multinacionalko z globalnim vplivom.

ISKRA IDRIJA IZSTOPI IZ SKUPINE ISKRA

Iskra Rotomatika izstopi iz Skupine Iskra in postane Rotomatika, neodvisno podjetje z jasnimi cilji in dolgoročno strategijo. Pod vodstvom Edvarda Svetlika se vzpostavijo temelji za privatizacijo podjetja in ustanovitev Hidrie.

PRIVATIZACIJA ROTOMATIKE IN USTANOVITEV HOLDINGA HIDRIA

Ustanovljen je Holding Hidria in postopek privatizacije se zaključi. Hidria zraste s prevzemi lokalnih podjetij in z organsko rastjo.

IVI SE PRIDRUŽI HIDRII

Ivi Svetlik se pridruži Hidrii in vodi projekt vzpostavitve ekskluzivnega hotela in restavracije Kendov Dvorec v Spodnji Idriji v Sloveniji. Gre za hotel s 5* in restavracijo z Michelinovo nagrado, del Relais & Chateaux; ki ju je do upokojitve tudi vodila.

GAŠPER SE PRIDRUŽI HIDRII

Gašper Svetlik se pridruži Hidrii kot mlajši sodelavec, napreduje in kasneje postane član uprave in finančni direktor Korporacije Hidria.

USTANOVITEV PODJETJA ES&G

Temelj Družinske Pisarne Svetlik Family Office.

URŠKA SE PRIDRUŽI HIDRII

Urška Svetlik se pridruži Hidrii in kasneje postane članica upravnega odbora  (neizvršna direktorica) in izvršna direktorica Hidrie Holding, odgovorna za poslovni razvoj, združitve in prevzeme ter pravne zadeve.

HIDRIA JE GLOBALNO PODJETJE
Z VEČ KOT 2.000 ZAPOSLENIMI

Pod nadzorom in vodstvom družine Svetlik vse od leta 1980, Hidria postane globalna korporacija z več kot 2.000 zaposlenimi in z vodilnimi tržnimi deleži v nišnih segmentih avtomobilske industrije. Prav tako pomembno prispeva k regionalnemu razvoju z različnimi projekti družbene odgovornosti.

IZSTOP IZ HIDRIE

Družina Svetlik izstopi iz Korporacije Hidria.

DRUŽINSKA PISARNA SVETLIK FAMILY OFFICE

Uradna ustanovitev Svetlik Family Office

FUNDACIJA SVETLIK

Ustanovitev Dobrodelne fundacije Svetlik.

EDVARD SVETLIK SE PRIDRUŽI ISKRI IDRIJA

Edvard Svetlik se pridruži Iskri Idrija, proizvodnemu podjetju, kot generalni direktor in iz majhnega regionalnega proizvajalca eksponentno razvije podjetje v multinacionalko z globalnim vplivom.

ISKRA IDRIJA IZSTOPI IZ SKUPINE ISKRA

Iskra Rotomatika izstopi iz Skupine Iskra in postane Rotomatika, neodvisno podjetje z jasnimi cilji in dolgoročno strategijo. Pod vodstvom Edvarda Svetlika se vzpostavijo temelji za privatizacijo podjetja in ustanovitev Hidrie.

PRIVATIZACIJA ROTOMATIKE IN USTANOVITEV HOLDINGA HIDRIA

Ustanovljen je Holding Hidria in postopek privatizacije se zaključi. Hidria zraste s prevzemi lokalnih podjetij in z organsko rastjo.

IVI SE PRIDRUŽI HIDRII

Ivi Svetlik se pridruži Hidrii in vodi projekt vzpostavitve ekskluzivnega hotela in restavracije Kendov Dvorec v Spodnji Idriji v Sloveniji. Gre za hotel s 5* in restavracijo z Michelinovo nagrado, del Relais & Chateaux; ki ju je do upokojitve tudi vodila.

GAŠPER SE PRIDRUŽI HIDRII

Gašper Svetlik se pridruži Hidrii kot mlajši sodelavec, napreduje in kasneje postane član uprave in finančni direktor Korporacije Hidria.

USTANOVITEV PODJETJA ES&G

Temelj Družinske Pisarne Svetlik Family Office.

URŠKA SE PRIDRUŽI HIDRII

Urška Svetlik se pridruži Hidrii in kasneje postane članica upravnega odbora  (neizvršna direktorica) in izvršna direktorica Hidrie Holding, odgovorna za poslovni razvoj, združitve in prevzeme ter pravne zadeve.

HIDRIA JE GLOBALNO PODJETJE
Z VEČ KOT 2.000 ZAPOSLENIMI

Pod nadzorom in vodstvom družine Svetlik vse od leta 1980, Hidria postane globalna korporacija z več kot 2.000 zaposlenimi in z vodilnimi tržnimi deleži v nišnih segmentih avtomobilske industrije. Prav tako pomembno prispeva k regionalnemu razvoju z različnimi projekti družbene odgovornosti.

IZSTOP IZ HIDRIE

Družina Svetlik izstopi iz Korporacije Hidria.

DRUŽINSKA PISARNA SVETLIK FAMILY OFFICE

Uradna ustanovitev Svetlik Family Office

FUNDACIJA SVETLIK

Ustanovitev Dobrodelne fundacije Svetlik.

EDVARD SVETLIK SE PRIDRUŽI ISKRI IDRIJA

Edvard Svetlik se pridruži Iskri Idrija, proizvodnemu podjetju, kot generalni direktor in iz majhnega regionalnega proizvajalca eksponentno razvije podjetje v multinacionalko z globalnim vplivom.

ISKRA IDRIJA IZSTOPI IZ SKUPINE ISKRA

Iskra Rotomatika izstopi iz Skupine Iskra in postane Rotomatika, neodvisno podjetje z jasnimi cilji in dolgoročno strategijo. Pod vodstvom Edvarda Svetlika se vzpostavijo temelji za privatizacijo podjetja in ustanovitev Hidrie.

PRIVATIZACIJA ROTOMATIKE IN USTANOVITEV HOLDINGA HIDRIA

Ustanovljen je Holding Hidria in postopek privatizacije se zaključi. Hidria zraste s prevzemi lokalnih podjetij in z organsko rastjo.

IVI SE PRIDRUŽI HIDRII

Ivi Svetlik se pridruži Hidrii in vodi projekt vzpostavitve ekskluzivnega hotela in restavracije Kendov Dvorec v Spodnji Idriji v Sloveniji. Gre za hotel s 5* in restavracijo z Michelinovo nagrado, del Relais & Chateaux; ki ju je do upokojitve tudi vodila.

GAŠPER SE PRIDRUŽI HIDRII

Gašper Svetlik se pridruži Hidrii kot mlajši sodelavec, napreduje in kasneje postane član uprave in finančni direktor Korporacije Hidria.

USTANOVITEV PODJETJA ES&G

Temelj Družinske Pisarne Svetlik Family Office.

URŠKA SE PRIDRUŽI HIDRII

Urška Svetlik se pridruži Hidrii in kasneje postane članica upravnega odbora  (neizvršna direktorica) in izvršna direktorica Hidrie Holding, odgovorna za poslovni razvoj, združitve in prevzeme ter pravne zadeve.

HIDRIA JE GLOBALNO PODJETJE Z VEČ KOT 2.000 ZAPOSLENIMI

Pod nadzorom in vodstvom družine Svetlik vse od leta 1980, Hidria postane globalna korporacija z več kot 2.000 zaposlenimi in z vodilnimi tržnimi deleži v nišnih segmentih avtomobilske industrije. Prav tako pomembno prispeva k regionalnemu razvoju z različnimi projekti družbene odgovornosti.

IZSTOP IZ HIDRIE

Družina Svetlik izstopi iz Korporacije Hidria.

DRUŽINSKA PISARNA SVETLIK FAMILY OFFICE

Uradna ustanovitev Svetlik Family Office

FUNDACIJA SVETLIK

Ustanovitev Dobrodelne fundacije Svetlik.

This website uses cookies to improve your web experience. Privacy policy